WITAMY W

ZAMKU DOBROSZYCE

REGULAMIN


Dyrekcja zamku będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.
Poniższy regulamin określa warunki, na których dokonuje się rezerwacji apartamentów mieszczących się w Zamku Dobroszyce. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień regulaminu.

Rezerwacja

Rezerwacji można dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej www.zamekdobroszyce.pl , telefonicznie lub mailowo. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zaliczki w wysokości 50% wartości wynajmu na podane na stronie internetowej konto bankowe. W ciągu 24 godzin od dokonania rezerwacji Klient otrzymuje mailowe potwierdzenie. Jeżeli rezerwacja zostanie dokonana w piątek po godz. 15:00, sobotę lub niedzielę potwierdzenie zostanie odesłane w poniedziałek.

Opłaty za wynajem

Opłaty za wynajem apartamentów pobierane są w dwóch ratach. Pierwszą ratę w wysokości 50% należności należy wpłacić przelewem nie później niż na 3 dni przed planowanym pobytem. Brak wpłaty w powyższym terminie oznacza odstąpienie od umowy wynajmu. Pozostałą kwotę Klient jest zobowiązany zapłacić w dniu rozpoczęcia pobytu. Płatności należy dokonywać przelewem bankowym (przedpłata) na Zamek Dobroszyce nr rachunku 34 1750 0012 0000 0000 3339 4942 lub gotówką. Opłaty za przelewy bankowe pokrywa Klient. Za pobyt dziecka do lat 3, Zamek Dobroszyce nie pobiera żadnych dodatkowych opłat, a za dzieci od 4 do 6 lat pobierana jest opłata 40zł/dobę pod warunkiem, że przy dokonywaniu rezerwacji Klient poinformuje o tej okoliczności.
Przedłużenie doby hotelowej do godz. 15:00 – dopłata 50 zł. Przedłużenie doby hotelowej do godz. 18:00 – dopłata 100 zł. Przedłużenie doby hotelowej następuje tylko w momencie braku następnej rezerwacji na zajmowany pokój i następuje po wcześniejszym uzgodnieniu tego z recepcjonistą.

Anulowanie rezerwacji

Rezerwację można anulować wyłącznie pisemnie lub drogą mailową. W przypadku anulowania rezerwacji na minimum 3 dni przed przyjazdem, zaliczka zostanie zwrócona po potrąceniu kosztów obsługi (5% wpłaconej kwoty). W przypadku anulowania rezerwacji w krótszym terminie niż 3 dni przed przyjazdem zaliczka nie podlega zwrotowi. Rezerwacja rozpoczęta nie ulega skróceniu.

Przyjazd. Zakwaterowanie. Doba hotelowa

Klient ma obowiązek poinformować osobę odpowiedzialną za przekazanie kluczy (recepcji) najpóźniej na godzinę przed przyjazdem do apartamentu. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę Klient zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia telefonicznie recepcji. Ponadto Wynajmujący zobowiązany jest do zapłaty kwoty widniejącej na potwierdzeniu rezerwacji nawet jeśli, z przyczyn niezależnych od Zamku Dobroszyce, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (powody osobiste, trudności komunikacyjne, strajki, itp.). Ze względu na bezpieczeństwo, Klient zobowiązany jest do wylegitymowania się dowodem osobistym lub innym dowodem tożsamości, a także wypełnić kartę meldunkową zaraz po przybyciu. Doba hotelowa trwa od godz. 14.00 w dniu przyjazdu do godz. 11.00 w dniu wyjazdu. Życzenie przedłużenia pobytu, Gość powinien zgłosić do godziny 9.00 w dniu wyjazdu. Zamek Dobroszyce uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności pokoi. Przedłużenie doby hotelowej do godz. 15:00 – dopłata 50 zł. Przedłużenie doby hotelowej do godz. 18:00 – dopłata 100 zł. Przedłużenie doby hotelowej następuje tylko w momencie braku następnej rezerwacji na zajmowany pokój i następuje po wcześniejszym uzgodnieniu tego z recepcjonistą. Brama wjazdowa pozostaje zamknięta od 23:00 do 7:00. W przypadku chęci otworzenia bramy w podanych godzinach – kontakt w recepcji. Zamek Dobroszyce nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa. Pod nieobecność Gościa następuje sprzątanie jego pokoju – wymiana ręczników, odkurzanie, składanie pościeli itp. Istnieje możliwość rezygnacji z tej usługi – wówczas należy zgłosić to w recepcji. Śniadanie podawane jest około godz. 8:45 – istnieje możliwość ustalenia indywidualnej godziny podania śniadania wówczas należy skontaktować się wcześniej z recepcją. Sprzęt jak i wszelkie elementy wyposażenia pokoi są własnością Zamku Dobroszyce. Klient ma prawo użytkować je podczas pobytu w Zamku Dobroszyce i tylko na terenie Zamku Dobroszyce.

Obowiązki Klienta

Liczba osób mogących zamieszkać w apartamencie jest ograniczona do podanej w ofercie. Klient zobowiązany jest do poinformowania Zamku Dobroszyce telefonicznie lub mailowo o przekroczeniu tej liczby. W takiej sytuacji Zamek Dobroszyce proponuje dostawki. Jeśli w momencie przyjazdu liczba ta przekroczy liczbę osób podaną w ofercie/potwierdzeniu rezerwacji, recepcjonista może odmówić wydania kluczy. Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania obiektu w stanie zastanym. Ponadto jego obowiązkiem jest niezwłoczne poinformowanie recepcjonisty o ewentualnych szkodach i brakach zastanych w apartamencie. Klient zobowiązany jest pokryć koszta związane z ewentualnymi stratami, które wystąpiłyby w skutek niewłaściwego użytkowania apartamentu. W całym obiekcie obowiązuje zakaz palenia tytoniu. W przypadku nie dostosowania się do tego wymogu Klient ponosi karę pieniężną w wysokości równowartości doby wynajmowanego apartamentu. Zamek Dobroszyce nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, kosztowności lub innych przedmiotów wartościowych jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w recepcji. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego. Prosimy o wypełnienie ankiety znajdującej się w pokoju, która pomoże nam spełniać Państwa oczekiwania w jeszcze bardziej satysfakcjonujący sposób oraz pozwoli nam na usuwanie niedogodności z jakimi być może spotkali się Państwo podczas pobytu. Gość podczas pobytu ma dostęp do wynajmowanego pokoju do którego otrzymuje klucze, które należy zwrócić na recepcję w momencie wymeldowywania się. Ma również dostęp do Sali konferencyjnej, w której należy zachować porządek i właściwie użytkować sprzęt na jej wyposażeniu jak również i sprzęt znajdujący się na terenie całego obiektu.

Wystąpienie siły wyższej

W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować Zamek Dobroszyce zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego apartamentu na apartament o takim samym standardzie lub wyższym. W wyjątkowych sytuacjach, w których bezpieczeństwo osobiste Klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych od Zamku Dobroszyce, nie będzie mogło być zagwarantowane firma ma prawo anulować umowę. Pieniądze wpłacone przez Klienta podlegają zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

Regulamin dostępny w informatorze dla Gości, a także na stronie internetowej www.zamekdobroszyce.pl. Wszelkie uwagi i skargi przyjmowane są w recepcji słownie, oraz poprzez wypełnienie ankiety znajdującej się pokoju.

Z życzeniami udanego pobytu Dyrekcja Zamku Dobroszyce

Aktualności | O nas | Apartamenty | Imprezy | Galeria | Kontakt | Mapa | Historia | Partnerzy | Regulamin